kindercoaching

particulier

coaching voor iedereen

Kinder- en jeugdcoaching

Het doel van het coachen van kinderen en jongeren is steeds het vergroten van de egosterkte van het kind met aandacht voor hun veiligheid en welbevinden. Ieder kind is uniek en heeft recht op een unieke behandeling. Er wordt gewerkt vanuit het probleem dat je kind zelf ervaart. In de sessies wordt vooral uitgegaan van de mogelijkheden van je kind, niet van zijn of haar belemmeringen.

                                   

                                     Coaching op schoolse en didactische vaardigheden:

Door mijn opleiding als leerkracht kan ik hulp bieden als leerkracht in combinatie met de paarden.

Wanneer je zoon of dochter naar de basisschool gaat leert het in een snel tempo lezen, spellen,schrijven, rekenen en krijgt het vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.

Soms gaat het leren niet vanzelf en is het fijn om op een andere manier te kunnen leren dan thuis aan de keukentafel. Even geen strijd met huiswerk, want hoe gaaf is het als je je huiswerk bij de paarden kunt maken!

Bij didactische vragen kan de eigen leerstof van de leerling heel goed als uitgangspunt voor de sessie dienen. Reken- en taal activiteiten kunnen zeer goed omgezet worden naar een sessie met de paarden. Zo is je kind actief en spelenderwijs bezig, maar leert hij gelijk lezen en rekenen.

 

Voorbeelden van didactische sessies zijn:

 • Lezen op de rug van het paard, zittend, liggend of zelfs achterste voren!
 • Zet het paard in de juiste provincies om de provincies te leren
 • Rekenestafette"; loop met het paard naar de overkant van de wei, reken een som uit en als je het goed hebt gedaan geef je het paard door aan de volgende leerling, deze rekent al lopend weer een som uit en geeft het paard weer door. Hoeveel sommen kunnen ze maken voor ze met het paard aan de overkant zijn
 • Leren klokkijken met hindernisbalken en het paard als grote wijzer
 • Doel bereiken: Bijvoorbeeld met het maken van een parcours: waar wil je fysiek uitkomen.
 • Spellingsopdrachten op de rug van het paard
 • Rekenen met paarden, emmers, ballen en je rekenboek
 • ervaren van succes en respect
 • versterken van zelfvertrouwen
 • overwinnen van angsten en agressies
 • omgaan met teleurstellingen
 • verbeteren van communicatieve vaardigheden
 • ontwikkelen van sociale vaardigheden en een positief sociaal contact
 • verbeteren van schoolse vaardigheden

Onderwerpen voor school gerelateerde coaching zijn:

 • Leerproblemen of leerachterstand
 • Gedragsproblemen of stoornis
 • Hulp bij lezen, schrijven en rekenen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Executieve functies verbeteren (plannen en organiseren)
 • Weerbaarheid bij onzekerheid of pesten
 • ADHD, ASS of andere bijzonderheden

Bekijk ook:

Rots en water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining en antipest-methode met als doel de communicatie en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten

Neem nu contact op