UWV en coaching met inzet van paarden

UWV en coaching met inzet van paarden

 

Heb je je ontslag gekregen? Zit je thuis met een burn-out, onverwerkte gebeurtenissen, heb je moeite met aangeven van grenzen of ervaar je andere klachten waarmee je aan de slag wil? Ontvang je daarnaast een WIA, WAO of ziektewetuitkering van UWV? Dan kun in de meeste gevallen een werkfit traject vergoed krijgen. Is de stap richting werk nog net te vroeg dan is een modulaire re-integratiedienst een goed (voor) traject.

Buiten de Box Coaching biedt in samenwerking met YA! Re-integratie deze trajecten aan in combinatie met coaching met inzet van paarden. Het betreft coaching gericht op versterken van vaardigheden, arbeidsmarktverkenning en het verbeteren van persoonlijke effectiviteit.

Wat houden de trajecten in?

Het Werkfit traject is een re-integratiedienst voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. De dienst is erop gericht om jou (weer) fit te maken voor werk.

Met Werkfit maken werk je aan het versterken van je werknemersvaardigheden; het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt.

Werkfit maken is altijd maatwerk. Je krijgt de begeleiding en coaching die jij nodig hebt en je hebt zelf een grote rol bij de invulling.

Ben je nog niet klaar voor een Werkfit traject dat is er sinds kort ook de mogelijkheid voor een modulaire re-integratie.

Daaronder vallen 4 diensten:

1. Participatie interventie.

Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is. Waar ga je mee aan de slag?

Bewustwording; Samen brengen we je persoonlijke situatie in kaart en maken we met wat haalbaar is een aanzet tot veranderend gedrag. Je gaat aan de slag met thema’s zoals omgaan met negatieve gevoelens, het versterken van het gevoel van eigenwaarde en het verhogen van je actieradius.

Attitudeverandering; Je krijgt je talenten helder en je hebt daar een positieve vertaling van gemaakt. Je hebt een aanzet gemaakt om zaken waar je sturing op kan hebben eigen te maken.

Sociale en communicatieve vaardigheden; Je oefent vaardigheden die van belang zijn bij het sociale verkeer en (later) bij de uitoefening van werk. Je bent in staat om zelfstandig activiteiten binnen en buiten je eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden. 

2. Bevorderen maatschappelijke deelname

Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is

In-je-kracht-zijn; betekent je eigen kwaliteiten kennen, inclusief de beperkingen en de begrenzing daarvan. Door je kwaliteiten en beperkingen te (her)kennen kun je bewuster keuzes maken en wordt het gemakkelijker om je staande te houden in sociale contacten. Tijdens activiteiten ga je zelf aan de slag om je kwaliteiten zelf te ontdekken.

Trouw aan jezelf; aan eigen waarden en normen, je eigen gevoelens en gedachten, je eigen intuïtie, zelf verantwoordelijkheid nemen voor de richting die je kiest in je leven zodat je motivatie wordt vergroot. Door activiteiten kun je oefenen met het stellen van grenzen, vergroot je je zelfvertrouwen en kun je experimenteren met gedane inzichten met als gevolg dat de stap om dit in sociale verbanden toe te passen kleiner wordt.

Praktisch: De interactie tijdens de activiteiten bieden metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijkse leven. We richten ons tijdens de sessies niet zozeer op wat de oorzaak is een probleem is, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de klant hier in de toekomst mee wil. Dit is de eerste stap naar sociale activiteiten.

3. Praktijkassessment. Bedoeld voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.

Iedereen leert en studeert op zijn eigen manier. Maar wat als je die manier nog niet gevonden hebt?

Samen gaan we ontdekken wat jouw drijfveren, kwaliteiten en valkuilen zijn, of te wel: hoe leer jij het beste? Door samen in gesprek te gaan en d.m.v. activiteiten word je je bewust van je denk- en gedragspatronen en ontdek je jouw leerstijl. Door je studievaardigheden daar op af te stemmen wordt de kans vergroot dat je je opleiding succesvol afrond.

De meeste mensen hebben een voorkeur voor een bepaalde leerstijl. Ontdek je eigen leerstijl en pas daar je uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden op aan.

Je wordt indien nodig ook begeleiden bij het gebruik van de computer.

Contactmomenten zijn face-to-face, telefoon, email en whatsapp. Zo blijven de lijnen kort en kan eventuele afleiding eerder opgemerkt worden.

Studievaardigheden zoals presenteren, samenwerken, leren voor een toets, doelen stellen, doorzetten en reflecteren worden aangeleerd.

4. Begeleiding bij scholing Wanneer je ondersteuning nodig hebt bij het volgen van een opleiding. Scholing die noodzakelijk is om weer aan het werk te kunnen.

Je bent lang uit de running geweest door heftige levensgebeurtenissen of ziekte. Je wilt weer aan de slag, maar weet niet of je het aankunt. Daarom vind je het lastig om meteen te gaan solliciteren op een reguliere baan. Bij een praktijkassesment op een testwerkplek kijken we hoe het je vergaat op de werkvloer en kun je langzaam weer in het ritme komen.

Coaching met inzet van paarden.

Waarom paarden?

  • Door de directe en objectieve reacties van het paard op het handelen van de coachee komen thema’s sneller aan de oppervlakte dan bij andere vormen van coaching
  • Het is voor elk vraagstuk in te zetten en is laagdrempelig, omdat gesprekken via het paard gevoerd kunnen worden, de confrontatie is daardoor minder heftig
  • Het geeft je inzichten in bepaalde patronen waardoor je gericht iets kan veranderen of ontwikkelen. Je krijgt de kans om te experimenteren met nieuw gedrag en wordt er een start gemaakt om dit eigen te maken in de emotioneel veilige omgeving met het paard
  • Metaforen zorgen voor een transfer van wat er ervaren is, naar de dagelijkse praktijk
  • Het laat jou je sterktes, zwaktes en behoeftes verkennen en herkennen doormiddel van ervaringsgericht leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven
  • Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke beleving van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest.

Hoe werkt het?:

Ervaring of affiniteit met paarden is niet nodig. De activiteiten zijn altijd op de grond, dus nooit op het paard.

Je gaat aan de slag met een activiteit met of tussen de paarden.

Dit kunnen activiteiten zijn zoals:

  • Het observeren van de kudde
  • Met materialen een parcours neerleggen die relevante metaforen bieden naar het dagelijkse leven
  • Systemische opstellingen met behulp van de paarden
  • Een paard labelen met zaken die op dat moment belangrijk zijn voor de cliënt

Overal coachen Tijdens deze sessies geen lange gesprekken tussen 4 muren, maar zoveel mogelijk buiten in de natuur tijdens een fietstocht, wandeling, tussen de paarden of andere dieren, op een bankje in het park, lekker rustig in de achtertuin of tijdens een kop thee in een lunchroom. Uiteraard wordt de situatie aangepast aan wat voor jou het beste past.

Enthousiast geworden? Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken!

Delen? Leuk!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Patricia de Roder

Patricia de Roder

Buiten de Box Coaching verzorgt individuele en team coachtrajecten met inzet van paarden.
Particulier en zakelijk