ACT en Paarden

particulier

Acceptance and commitment therapy

Heb je last van pijnlijke gedachten en gevoelens die je ervan weerhouden om je leven ten goede te veranderen? Acceptance and Commitment Therapy (hierna ACT) is een manier die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht door
middel van psychologische flexibiliteit. Bij ACT wordt er veel gebruikgemaakt van metaforen en oefeningen;
je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.
ACT bestaat uit zes verschillende processen/vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex.

Acceptatie. Acceptatie betekent dat je je openstelt en ruimte maakt voor ongewenste gedachten, gevoelens emoties, herinneringen, enz. In plaats van je ertegen te verzetten of ervoor weg te rennen, stel je je open en maak je er ruimte voor. Je laat ze vrij door je heen stromen, zodat ze kunnen komen en gaan.
Defusie. Dit proces leert je een andere houding aan te nemen
ten opzichte van je gedachten. Er ontstaat als het ware een
ontkoppeling tussen jou als persoon en jouw gedachten; je
kan er met afstand naar kijken en je ervan losmaken zonder
oordeel. Je doet een stap achteruit om naar je gedachten te
kijken in plaats van erin verstrikt te raken.
Zelf als context. Dit proces verwijst naar een manier om een
vriendelijkere en flexibelere relatie met jezelf te hebben. Deze
strategie houdt in dat je je realiseert dat je gedachten en
gevoelens niet bepalen wie je bent. Het is één ding om te
denken “Ik moet perfect zijn op het werk,” maar het is iets
anders om deze gedachte je volledig te laten definiëren. Je
bent veel meer dan je gedachten.

Contact met het huidige moment. Dit betekent dat je flexibel
aandacht besteedt aan je ervaring op dit moment. Je besteedt
bewust aandacht aan de fysieke wereld om je heen, aan de
psychologische wereld binnenin je, of aan beide tegelijkertijd,
terwijl je je volledig verbindt met en deelneemt aan die
ervaring.
Waarden. Je gaat op zoek naar datgene wat er echt toe doet
voor jou, wat jij als persoon echt belangrijk vindt in het leven.
Het duidelijk krijgen van jouw eigen waarden is een essentiële
stap voor een zinvol leven.
Toegewijde actie. Wanneer je weet welke kant je op wilt,
wordt het tijd om je gedrag hierop af te stemmen. Gedrag dat
jou dichterbij je waarden brengt, brengt je tevens in contact
met ongewenste belevingen. Met dit proces helpt de coach je
om met jezelf afspraken te maken om je handelen af te
stemmen op jouw waarden en je aan deze afspraken te
houden. Dit betekent dat je je niet laat ontmoedigen door
mislukkingen en door ongewenste belevingen die opduiken,
maar dat je volhoudt door psychologische flexibiliteit toe te
passen. 

Waarom ACT met paarden?

We kunnen via de gedachte van ACT een voorbeeld nemen aan een paard. Een paard is een geaard dier dat nauw in contact staat met zichzelf, de kudde en zijn omgeving (het hier en nu). Een paard heeft geen oordeel en is vergevingsgezind. Hij leeft op een manier die voor hem en de kudde belangrijk is (waarden & toegewijde actie) en zit niet verstrikt in gedachten of emoties (defusie). Hij wordt niet boos op zichzelf (het zelf als context) of blijft niet malen over een situatie (acceptatie). Het paard leeft in het hier & nu.

Als onze woorden, gevoelens en lichaamstaal niet in overeenstemming zijn met elkaar, zal een paard dat altijd teruggeven in zijn eigen gedrag. Ze reageren op jouw gedrag tijdens activiteiten die je met hen uitvoert. Daarom zijn
paarden uitermate geschikt om via ACT bij jezelf persoonlijke veerkracht te ontwikkelen. Door middel van praktische
activiteiten samen met de paarden komen de zes pijlers van psychologische flexibiliteit aan bod. De inzet van paarden zorgt ervoor dat je in een emotioneel veilige omgeving je waarden durft te ontdekken. Eenmaal deze waarden ontdekt, kun je door middel van activiteiten met de paarden ervaringsgericht aan de slag met de uitwerking
hiervan.

Bekijk ook:

Coaching van kinderen vanaf 8 jaar 

Neem nu contact op