DuoCoaching

particulier

Duo coaching

Coaching voor (levens)partners, familieleden en vrienden voor het ontwikkelen en versterken van relaties.

Met DUO bedoel ik elk duo die je maar kan bedenken.
dit kan familiegerelateerd zijn, denk aan partners, neef/nicht, tante/oom, opa/oma, maar ook vrienden of duo’s die in welke vorm dan ook samenwerken.

Het doel van duo coaching is per situatie verschillend. Het streven is te ontdekken wat duo’s van elkaar verwachten en te onderzoeken hoe dat vorm gegeven kan worden. Welke stappen kun jullie samen nemen om de relatie zo te creëren dat beide partijen hier baat bij hebben.

Onderwerpen voor duo coaching zijn:

  • Waar staan we in onze relatie?
  • Welke verwachtingen hebben wij van elkaar en hoe werken we deze uit?
  • Hoe verbeteren wij onze samenwerking, communicatie en levensgeluk?
  • Familieproblemen, hoe kunnen we weer als familie samenleven?
  • Verwerken van gebeurtennissen
  • Wij willen samen ontdekken hoe we.... (vul zelf maar in)

Neem nu contact op